Hakkında

Anadolu’nun Kayıp Çalgıları Projesi, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin ve üzerinde yaşanılan sosyal olay ve olguların sonucunda ortaya çıkan çalgıları gün yüzüne çıkartmayı amaçlamaktadır. Anadolu coğrafyası, tarihi, coğrafi konumu, geçmişte birçok ticaret limanına sahip olması ve göç yolları üzerinde bulunması gibi sebeplerden, organoloji açısından oldukça zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Bu kültürün yok olmaması adına, kayıt altına alınması bu projenin ana hedefini oluşturmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi BAP Komisyonu desteğiyle hayata geçirilen Anadolu’nun Kayıp Çalgıları Projesi, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin binlerce yıllık kültürlerinin çok önemli bir parçası olan müzik ve çalgıları gün yüzüne çıkarmayı ve bu birikimin kayıt altına alınarak yok olmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Proje ile tarihin farklı dönemlerinde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılıp çalınmış 25 çalgı tespit edilmiş ve aslına uygun olarak imal edilmiştir. Ayrıca bu çalgılar hakkında hangi materyalden ve nasıl üretildikleri, ne zaman kullanıldıkları ve çıkardıkları sesler hakkında bilgiler derlenmiş, yazılı ve görsel-işitsel olarak tüm kamuoyunun ilgisine sunulmuştur. İmal edilen çalgılar bu Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesinde yer alan sergide teşhir edilmektedir.

Emrah Kaya

Müzik Öğretmeni – Türk Halk Müziği Teori ve Uygulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çimon Yapım Sanatçısı

Anadolu’nun Kayıp Çalgıları Projesinde araştırmacı olarak görev yapan Emrah Kaya 1980 yılında Tirebolu’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans ve Erciyes Üniversitesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans mezunudur. Halen Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmenliği yapmaktadır.

10 yılı aşkın bir süredir Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş çalgıları üzerine derleme çalışmaları yapmaktadır. Tespit ettiği birçok çalgı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etnografik eser olarak kabul edilmiştir. Müziğin birçok alanı ile ilgili bilimsel toplantılarda bildirileri ve makalesi bulunmaktadır. Çalışmalarını halen Tirebolu’da ve okuldaki atölyesinde sürdürmektedir.