Çalgılar

Proje kapsamında 25 tarihi çalgı tespit edilmiş ve aslına uygun olarak imal edilmiştir.