Yusufçuk Kuşu

Nefesli sazlar grubundadır. 

Nefesli sazlar gurubunda olan yusufçuk kuşu adı için bazı kaynaklarda şu bilgiler verilir:

İlkbahar ve yaz günlerinde dağlardan hu, hu, hu diye bazı sesler duyulmaktadır. Rivayete göre bu yusufçuk kuşunun sesidir. Bu kuş, genellikle geceleri gezintiye çıkar, görenler onun için bıldırcın büyüklüğünde, gri renkte ve kumral saçlı bir kız çocuğuna benzediğinden bahseder. Güner Özkan’dan aldığımız bilgilere ve çalgı prototipi örneğine göre topraktan yapılan bu saz yusufçuk kuşuna benzetilerek yapılmıştır. Bu çalgının üzerinde bir adet dil vardır. Bu dil gövde ile birleşiktir ve ağız kısmına denk gelir. Yine topraktan yapılmıştır. Gövdesi de kuş şekline benzetilerek yapılmıştır. Yapılan çalgıların uzunluğu çoğunlukla 5 cm ile 20 cm arasında olabilmektedir. Yusufçuk kuşu üzerinde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 deliğe kadar ses perdesi bulunabilir. Bu ses perdeleri yerine göre 3 mm ile 5 mm arasına olabilir. Üzerindeki ses bu perdeleri sayesinde ise çalgıdan farklı sesler elde edilir. Bazen makamları da elde edebildiğimiz bu çalgı, pentonik ses dizisindeki ezgileri icra etmek içinde oldukça uygundur. Bu çalgının benzeri Friglerin yoğun yaşadığı olarak yaşadığı bölgelerde pişmiş topraktan yapılmış kuş figürlü “frig flütü” olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunun yanında topraktan yapılan kuş düdüğü de geçmişte Anadolu coğrafyasının özellikle Mezopotamya bölgesinde yapılıp icra edilen ve bu çalgıya benzeyen örnekleri arasındadır. Yusufçuk kuşu çalgısı, Güner Özkan tarafından tasarlanıp gün yüzüne çıkartılmıştır.