Uzun Argıl

Nefesli sazlar grubundadır. 

Nefesli sazlar gurubundadır.  Bu çalgının ham maddesi genellikle kamıştır. Bu kamış kesildikten sonra en az 6 ay kurumuş ve sararmış olanlar içerisinden seçilmektedir. Çalgı için kullanılacak kamış algın, iç çapı hacimli ve et kalınlığı da bir o kadar kalın olanlar içinden seçilir. Ancak kamış dışında başka materyallerde kullanılabilmektedir. Bunlar sadece düzgün yapıda yeterince uygun boyda ve eksiz olmalıdır. Bu gövdenin yanında çalgıda iki adet dil vardır. Buna göre çalgı, yan yana iki kamış gövde ile iki dilden oluşmaktadır. İki kamışın boyu da birbirinden oldukça farklıdır. Boy olarak ortalama kısa olan 20-25 cm uzunluğunda uzun olanda 50-60 cm boy civarında olabilmektedir. Çift kanallı olan bu çalgı, yüksek volümlü sesiyle oldukça dikkat çekicidir. Kamışın bir tanesine 6 ses perdesi açılırken diğerine ise açılmaz. Ortalama 1 oktav sesi olan çalgının bir borusu uzun, bir borusu da kısadır.

Çalarken fazla nefes harcanması nedeniyle günümüzde pek tercih edilmediği söylenmektedir ancak eski ortamların vazgeçilmez olduğu yöreden edinilen bilgiler arasındadır. Argıl ile çalınan ezgiler çoğu zaman polifonik bir yapı sergiler. Ezgiler karar sesi eşliğinde, farklı farklı motiflerle çalınır, yani dem sesi icraya eşlik eder. Argılın ses sahasına baktığımızda seslerin genellikle la ile sol arasında kaldığı görülmektedir. Buna göre ezgilerde genellikle bu sesler arasındaki makamlarda icra edilmektedir. Anadolu’nun güney kesimlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.