Teneke Rebabe

Yaylı sazlar grubundadır. 

Yaylı sazlar gurubundadır. Teneke rıbaba, teneke kutu, bir sap, at kılı tel ile bir yaydan oluşur. Bu çalgının gövdesi, petrol yağ tenekesi, zeytin veya ayçiçeği yağı tenekelerinden oluşmaktadır. Gövde için kullanılacak olan teneke belirli bir incelikte ve uzunlukta olmalıdır. Ortalama boy 40-50 cm uzunluğunda, eni de 20-30 cm aralığında olabilmektedir. Gövde ses kutusu olarak kullanıldığından üzerindeki belirli bölgelere ses deliği açılır. Bu ses delikleri tenekenin durumuna göre yuvarlak, kare veya dikdörtgen şekilde açılabilmektedir. Yine bu ses deliği uzunlukları da 5 cm ile 10 cm aralığında olmaktadır.

Ses kutusu üzerine eklenen bir sap sayesinde çalgının klavye bölümü oluşmaktadır. Bu sap genellikle yuvarlak ve düzgün bir ağaçtan oluşur. Takılan sapın kuru olması ve kabuksuz olması gerekmektedir. Ortalama uzunluğu da 1.20 m ye kadar çıkabilmektedir. Üzerine at kılından yapılmış bir adet tel takılır. Bu telde sapın üstünde ki burguya bağlıdır. Gövdenin üzerine uygun bir eşikte takıldıktan sonra çalgı çalınacak vaziyete gelir. İcra için yine at kılı ve ‘u’ şeklinde bir çubuktan yapılan yaya gerek vardır. Tellerinin üzerine basılarak ve yayın sürtülmesiyle çalınan bu sazdan birçok sesi ve makamı duyabilmek mümkün olabilmektedir. Buna göre saba makamı, hüseyni makamı, nikriz makamı, muhayyer kürdi makamı gibi temel makamların icraları için çok uygundur. Bu çalgıya genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlanmaktadır.