Şimşir Kaşık

Vurmalı sazlar grubundadır.

Vurmalı sazlar gurubundadır. Kaşık aslında şimşir, gürgen ve kızılağaçtan imal edilmektedir. Zaman içerisinde hammaddesi de değişerek daha çok madenden veya kemikten yapılmaya başlanmıştır.

Kaşıklar günlük hayatta çok çeşitli alanlarda kullanılmış ve bu doğrultuda da bal kaşığı, çorba kaşığı, pilav kaşığı, kazan kaşığı, tencere kaşığı, kavurma kaşığı, dağıtma kaşığı, kahve kaşığı, oyun kaşığı ve süs kaşığı gibi farklı isimlendirmelere anılagelmiştir. Ayrıca kaşıklar kullanım amacına göre şekil ve boyut olarak da farklılıklar göstermektedir. Kaşık sadece yemek kültüründe değil, oyun kültürü alanında da kendini gösteriştir. Genellikle şimşir ağacından oyularak yapılan bu kaşık çalgısı ise kalınlık ve inceliğine göre tınılar verir. Birbirine vurularak icra edilen bu çalgının genellikle iki tanesi bir arada kullanılır. Ağaç kaşık halini almadan önce kabaca kalıp formundan kesilir. Daha sonra kesilen formun kaba kısmı kaşık bıçağıyla oyularak şekli verilir. Sapı ve içi düzeltildikten sonra kaşık kullanıma hazır hale gelir. Ancak bu kaşıkların, yemek kaşığından farklı olarak tutma yeri daha kısadır. Kaşık genellikle avuç içerisine göre tasarlanmıştır. Kaşık çalmak için iki kaşık birden gereklidir. Birbirine vurulan kaşıklardan yüksek bir volümle sesler çıkar. Dize vurularak veya avuç içerisinde icra edilen kaşık çalgısı genellikle 2/4’lük, 4/4’lük, 5/8’lik ve 9/8’lik melodilere eşlik etmektedir. Kaşık çalgısı Anadolu’nun genelinde kullanılmakla birlikte Orta Anadolu ve Ege bölgesinde de oldukça yaygındır.