Kabak Tönbelek

Vurmalı sazlar grubundadır. 

Kabak tönbelek, vurmalı sazlar gurubundadır. Bu çalgıya, delbek, tönbelek, dümbelek ve davul gibi yöresine göre değişen adlar verilir. Yine bu çalgı gövde ve deri olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kabak tönbelek için seçilen materyalin dengeli olması oldukça önemlidir. Gövde için dayanıklı ve alt kısmı yeterince geniş bir su kabağı seçilir. Bu kabağın uzunluğu ortalama 35 ile 50 cm uzunluğunda, eni de 15 cm ile 30 cm boyutundadır. Tönbelek yapılacak olan kabak hem geniş kısmından hem de alt kısmından kesilerek içi boşaltılır. Daha sonra ağızın geniş kısmına uyacak şekilde hazırlanan deri, alıştırılır. Bu deri genellikle tabakalanmış oğlak derisinden seçilir. Deri kabağa yapıştırıldıktan sonra tonlanır. Kabak tönbelekte geniş kısım ne kadar büyükse çalgının tonu pesleşir, ne kadar küçükse çalgının tonu o kadar tizleşir. Ancak tiz ton bu çalgıda çok tercih edilen bir durum değildir. Bu çalgı, yöresinde yetişen kabak durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Bugün ki darbukanın atası sayılan çalgı birçok yörede özellikle kadınlar arası eğlencelerin vazgeçilmezidir. Önceleri düğünlerde de kullanıldığı yöreden alınan bilgiler içerisindedir.  Yöre insanı bu çalgıya benzer birkaç davul çeşidini farklı sesler çıkartmak içinde kullanmaktadırlar. Daha çok 2/4’lük, 4/4’lük, 5/8’lik 9/8’lik ve 10/8’lik ezgilere eşlik eden bu çalgı çok gür bir ses tonuna sahip değildir. Yapılan saha araştırmalarında Anadolu’nun Güney ve Batı kesiminde sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir.