Hegit-Eğit

Yaylı sazlar grubundadır. 

Yörede hegit veya eğit ismi verilen çalgı yaylı sazlar gurubundadır. Hegit çalgısının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Hegit çalgısı gövde, deri, burgu ve tel gibi parçalardan oluşur. Hegitin gövdesi oldukça sert su kabağından yapılır. Bu su kabağının genel olarak iç bölgelerde yetişeni makbuldür. Su kabağının sapı da geriye doğru kıvrık olmalıdır. Su kabağının gövdesi yeteri kadar kesildikten sonra üzerine deri gerilir. Bu deri gayet ince ve yumuşak olmalıdır. Gövde üzerine tasarlanan bu deri yapıştırıldıktan sonra sap kısmına burgular takılır. Burgunun ağacı da doğal özül gibi kolay işlenebilen ama sert ağaçlardan yapılmalıdır. Çalgının üzerine at kılı veya bağırsaktan 3 adet tel takılır. Bu teller inceden kalına olacak şekilde tasarlanır.  Eşik bölümü de hassas bir şekilde ayarlandıktan sonra yay kısmına geçilir. Yay için ‘u’ şeklinde bir çubuk ile at kılı gereklidir. İcra edilmeye hazır hale gelen saz, icra acısından kabak kemane ve rebap gibi çalgılara benzemektedir. Klavye (sap) bölümü kısa olduğundan bu çalgıdan kişinin yeteneğine göre 1 veya 1,5 oktava yakın sesler elde edilebilir veya bu sazla sadece dem seslerle eşlik edilebilir. Akordu kabağın kaldırma durumuna göre istenilen sese ayarlanabilir. Hegitin ses volümü çok yüksek değildir. Söz konusu çalgı Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde icra edilmektedir. Özellikle Ege bölgesi ve Teke güzergâhına özgü özel bir çalgıdır.