Girift

Nefesli sazlar grubundadır. 

Nefesli sazlar gurubundadır. Girift geçmişi çok eskilere dayanan ney ve kaval benzeri bir çalgıdır. Kamış bir gövde, başpare (isteğe göre) ve parazvane parçalarından oluşan giriftin, en az 8 ay kurumuş ve 6 boğumlu kamıştan yapıldığı söylenebilir. Kullanılacak kamışın uzunluğu 39 cm ile 53 cm arasında değişmektedir.  Capı da 2.5 cm veya daha büyük olabilmektedir. Çalgının gövdesi silindirik bir şekildedir buna göre geniş kısım ağız kısmına gelmektedir. Yapılacak olan giriftin, öncelikle içi boşaltılır ve ses delikleri delinir. Ses deliklerinin çapı da sesin özelliğine göre değişmektedir. Yapılan giriftin üstüne ve etek kısmına alpaka parazvaneler takılır. Ardından ağız kısına bir adet başpare takılır. Girift neyden farklı olarak 6 boğum kamıştan yapılırken,  ney 9 boğumdan yapılır. Neyde 7 ses deliği mevcutken giriftte 8 ses deliği bulunmaktadır. Yine giriftte ses aralıkları daha dardır. Bu da icra açısından zorluk arz ederken hızlı geçişlerde de kolaylık sağlamaktadır. 2 oktavdan fazla ses sahası olan girift üzerindeki sesler rast, dügah, kürdi, segah, çargah, neva, hisar, hüseyni, ırak sesleridir. Girift çalgısında nihavent makamını çalmak neye göre daha kolay denilebilir. Girifzen Asım Bey girift konusunda önemli şahsiyetlerdendir. Hatta kendi adına Girifzen Asım Bey girifti diye özel bir girift ölçüsü vardır. Özellikle Klasik Türk Müziğinde geçmişte kullanılan seçkin sazlarımızdandır. Girift yine geçmişte Türk müziği çalgı orkestralarında oldukça fazla yer almıştır.