Ereği Çiftesi

Nefesli sazlar grubundadır. 

Nefesli sazlar gurubundadır. Ereğli (Zonguldak) çiftesi iki çeşittir. Birincisi tek kanallı, ikincisi de iki kanallı olanıdır. Yine her iki çalgıda genellikle ceviz, erik, ardıç gibi dayanıklı ve kolay oyulabilen ağaçlardan yapılmaktadır. Her iki çalgı da gövde ve ağızlık olmak üzere iki parçadan oluşur. Gövde için yapılacak olan çalgının ağacı kuru ve ardaklanmamış olmalıdır. Söz konusu ağaç, başta uygun ölçülerde kesilir. Çift kanallı olan çiftenin ortalama boyu 27-28 cm’dir. Bu ağaca çift kanal olacaksa içten iki delik açılır. Daha sonra çalgının üzerine 7 ses perdesi, altına da 2 ses perdesi olmak üzere 9 ses perdesi açılır. Tek kanallı çiftede de alt kısma, bir ses deliği açılmaktadır. İsteğe göre çalgı gövdesinin üzerine oyma işlemi de yapılabilmektedir. İkinci parça olan ağızlık kısmı ise genellikle kamıştan yapılmaktadır. Ağızlık kısmı yani kamış iç kısma girecek şekilde ayarlanır ve üzerine bir yarık açılarak çalgıya takılır. Bu çalgı çifteye çok benzemektedir. Çalım tekniği de çifteye çok yakındır.  Üzerinde hüseyni, rast, uşşak, saba makamı seslerini kolaylıkla bulmak oldukça mümkündür. Ereğli çiftesinin 1 oktavı aşkın sesi vardır.  Bu saz Türk müziği sazlarının çokseslilik açısından önemli bir yapı taşını oluşturur.

Yörede oturak âlemlerinin, günübirlik eğlencelerin ve düğünlerin vazgeçilmez çalgısıdır. Zonguldak’ın Devrek, Ereğli ilçesi ve civarı ile genel olarak Batı Karadeniz’in belirli noktalarında yaygın olarak icra edilmektedir.