Ceviz Zili

Vurmalı sazlar grubundadır.

Ceviz zil vurmalı sazlar gurubundadır. Bu çalgı yeşil kabuğundan çıkmış ve bir müddet kurutulmuş içi boş ceviz kabuklarından yapılmaktadır. Yapımı için iki kabuk birbirinde ayrılır ve parmaklara takılır. Genellikle her iki ele takılarak çalınan ceviz ziller en az dört tanedir. Ceviz kabuklarının birbirine vurmasıyla birlikte çalgıdan ses çıkartılır. Pirinç veya alüminyum ziller gibi tutma yeri olmayan çalgının sesi de onlara göre oldukça mat çıkmaktadır. Birçok halk oyunu ezgilerinin icrasında kullanılan temel sazlarından birisidir. Başta İç Anadolu olmak üzere Anadolu’nun genelinde oldukça yaygın bir sazımızdır.