Ceviz Fırıldağı

Vurmalı sazlar grubundadır. 

Vurmalı sazlar gurubundadır. Sazların sınıflamasında ilk defa kullanılan bu ayrım, ilk defa Emrah Kaya tarafından sınıflamaya dâhil edilmiştir. Ceviz fırıldağı, cevizin yeşil kabuğunu çıkardıktan sonra kurutulması aşamasından sonra yapılır. Kuruyan cevizin içi, kabuklar kırılarak ayıklanır.  Cevizin ayıklanan bu kabukları tekrar yapıştırılır. İki adet hazırlanan içi boş cevizler üst üste gelecek şekilde hizalanır.  Ancak burada yapışan yerlerin üst üste gelmesi gereklidir. Altta kalan cevize biri üstte, biriside altta ve onun paralelinde, birde yanda olmak üzere 3 adet delik açılır. Üstteki cevize de yine benzer şekilde biri üstte biriside onun paralelinde altta olmak üzere 2 delik açılır. Bu deliklerde birbirine hizalandıktan sonra her iki cevizinde içerisine uzun bir ağaç parçası geçirilir. Ancak bu ağaç parçasının üzerinde üstteki cevizi çekip bırakarak, döndürülmemek üzere bir ip takılmıştır. Alttaki cevizin ortasından çıkan bu ip ile üstteki boş ceviz hareket eder ve çalgıdan böylelikle ses elde edilir. Çalgının döndürülmesiyle ortaya birçok ses çıkmaktadır. Her yapılan çalgının uzunluğu ve eni farklı olduğundan değişik değişik sesleri böylelikle elde etmek mümkün olabilmektedir. Genellikle çocukların tercih ettiği bu çalgı, birçok kişinin icrasıyla birlikte aynı anda birçok sesin duyulmasını da sağlamaktadır. Fındık fırıldağına da çok benzemektedir. Bu çalgı ile toplu bir ortamda icra yapılmamaktadır. Ceviz fırıldağı, Anadolu’nun birçok bölgesinde çok yaygın olarak yapılmakta ve icra edilmektedir.